TRV:04223

ID TRV:04223
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Håndlykter skal til enhver tid være klar til bruk og ha den kapasitet som er spesifisert.
  1. Håndlyktene skal testes regelmessig for å sjekke kapasiteten.
  2. Når håndlyktene ikke er i bruk skal de stå til lading.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon