TRV:04224

ID TRV:04224
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Førstehjelpsskrinet og eventuell båre skal finnes på avsatt merket plass der dette er

påkrevd.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon