TRV:04227

ID TRV:04227
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Dato for kontroll av spenningsindikatorer og spenningsdetektorer skal ikke overskrides.
  1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-IEC 1243] respektive [IEC 1243-2]
  2. Se for øvrig [FSE].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon