TRV:04229

ID TRV:04229
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Forriglinger, både elektriske og mekaniske, for sikring mot fare skal til enhver tid være i

orden.

  1. Forriglinger bør testes regelmessig og i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
  2. Funksjonstesten bør dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon