TRV:04231

ID TRV:04231
Bok 548
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Trykkavlastninger skal fungere etter hensikten

1. Kontroller spesielt at de ikke er rustet fast. 3. Mekaniske forriglinger bør smøres slik at de ikke gror fast.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon