TRV:04311

ID TRV:04311
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tilgjengelighet: Oppetid for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2. - "Pålitelighet og tilgjengelighet"

Begrepsdefinisjon hentet fra https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Prosjektering/Generelle_krav#Definisjoner