TRV:04313

ID TRV:04313
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Nedetid: Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride:
- 2 timer ved feil som medfører full stans
- 10 timer for feil som har innvirkning på punktlighet
- 3 måneder for feil som ikke har innvirkning på togtrafikken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgjengeligheten til kundeinformasjonstjenestene.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_630
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Pålitelighet og tilgjengelighet - "Nedetid"

Nedetid (MDT) er også definert som en parameter for total tilgjengelighet. Tilgjengelighet/ A - Availability er forholdstallet mellom den totale tiden systemet produserer tjenesten i et gitt intervall som inkluderer både aktiv tjenestetid og summen av all nedetid.