TRV:04316

ID TRV:04316
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Informasjon om reisestrekning: Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3. "Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg"