TRV:04317

ID TRV:04317
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NORs sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre samordning av Bane NOR's kundeinformasjonssystemer i en felles IKT-arkitekturmodell.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse Bane NOR styringssystem - IKT forvaltning -
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Cybersikkerhet og sonemodell"