TRV:04317

ID TRV:04317
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NOR sin sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse Bane NOR styringssystem - IKT forvaltning -
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3. "Cybersikkerhet og sonemodell"