TRV:04318

ID TRV:04318
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Fysisk sikring: Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til IKT og transmisjonsnettverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tilstrekkelig risikovurdering av installasjoner på publikumsarealer ivaretas.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Cybersikkerhet og sonemodell"