TRV:04319

ID TRV:04319
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Bruk av konsernstandard: Ved prosjektering av informasjonssystemer skal Bane NORs IKT konsernstandard (ref. 1) anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kundeinformasjonssystemer er omfattet av konsernstandarder for IKT forvaltning.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Cybersikkerhet og sonemodell"

Styringssystemet kan ha flere aktuelle standarder for IKT- prosjektgjennomføring, -utvikling, -risikoanalyse og -sårbarhetsanalyse gjeldende for informasjonssystemer.