TRV:04321

ID TRV:04321
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Informasjonskilder: Det sentrale systemet skal ha grensesnitt mot alle informasjonskilder som informasjonseier har tilgjengelig for å realisere tjenesten "kundeinformasjon" til sluttbruker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at sentralsystemet for kundeinformasjon kan utnytte alle tilgjengelige informasjonskilder.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon " Datautveksling"