TRV:04326

ID TRV:04326
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Terskelverdier for lydnivå: Lydnivå i høreavstand skal være omkring 75 dB(A) for bakgrunnsstøy inntil 70 dB(A).
1. Lydnivå for oppmerksomhetssignal skal ligge 10 dB under nivået for talemeldinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3. "Høyttaleranlegg"