TRV:04338

ID TRV:04338
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Plassering av utstyr:
  1. Utførelse: Utstyr for informasjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
  2. Utførelse: Øvrige ytre enheter som digital skilting, høyttalere og kameraer skal plasseres på stasjonsområdene i henhold til stasjonshåndbok (ref. 3).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Generelt"