TRV:04338

ID TRV:04338
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering av utstyr:
  1. Utførelse: Utstyr for informasjonsanlegg skal plasseres i rom for ekomnett.
  2. Utførelse: Øvrige ytre enheter som digital skilting, høyttalere og kameraer skal plasseres på stasjonsområdene i henhold til stasjonshåndbok (ref. 3).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at objekter til kundeinformasjonsanlegget plasseres så dette samsvarer med KTI i avd. "Kunde og Marked" sin kunnskap om planlagt bevegelsesmønster for personer på stasjonsområdene.

Henviser til generelle føring fra stasjonshåndboken.

Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Generelt"