TRV:04340

ID TRV:04340
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Føringsveier for kabling:
  1. Utførelse: Mellom teleteknisk bygning eller rom og hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med minimum diameter 50 mm for fremføring av kabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"