TRV:04340

ID TRV:04340
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Føringsveier for kabling:
  1. Utførelse: Fra rom med utstyr for informasjonsanlegg i ekomnett og ut til hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med minimum diameter 50 mm for fremføring av kabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig kapasitet i føringsveier frem til sentrale informasjonspunkt.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"