TRV:04344

ID TRV:04344
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Transmisjonskapasitet: Fra teletekniske rom og ut til informasjonselementer med digital skilting skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"