TRV:04344

ID TRV:04344
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Transmisjonskapasitet: Fra rom med ekomutstyr og ut til informasjonselementer med digital skilting skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre minimum båndbredde ut til toganvisere.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"