TRV:04345

ID TRV:04345
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Tilknytning via GPRS: Anviser og monitor skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"