TRV:04346

ID TRV:04346
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:
  1. Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"