TRV:04346

ID TRV:04346
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:
  1. Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"

- kravet er noe utdatert