TRV:04347

ID TRV:04347
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler
  1. Utførelse : Hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler skal benytte U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel i kobling mellom elektroteknisk rom og tavleenheter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"