TRV:04347

ID TRV:04347
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler
  1. Utførelse : Hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler skal benytte U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel i kobling mellom elektroteknisk rom og tavleenheter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"

- kravet er noe utdatert