TRV:04348

ID TRV:04348
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Standardiserte mål for anviser og oppheng:
  1. Utførelse: Kapsling for anvisere på plattformer skal ikke ha større ytre mål enn 1.800 mm x 650 mm, medregnet plass for angivelse av spornummer.
  2. Utførelse: Avstand mellom festepunkter for oppheng skal være 1230 mm.
  3. Utførelse: For hvert festepunkt skal det benyttes 4 bolter M12, boltehull skal være orientert i et kvadrat stilt 45° i forhold til lengdeaksen, avstand mellom bolter, i tverrakse og lengdeakse, skal være 90mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardiserte mål for oppheng av anvisere ved bytte av skjerm leverandører
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"