TRV:04352

ID TRV:04352
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Storskjermer/Hovedtavler: Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Utforming av storskjermer"