TRV:04352

ID TRV:04352
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Storskjermer/Hovedtavler: Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Utforming av storskjermer"