TRV:04353

ID TRV:04353
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at informasjonseier overholder relevante krav fra TSI-PRM.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"