TRV:04353

ID TRV:04353
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"