TRV:04354

ID TRV:04354
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Skjermstørrelser og dekningsområde: Informasjonseier skal utforme informasjonselementer med digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningsområde for publikum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at informasjonseier ved Bane NOR KTI "Kunde og Marked" tilpasser relevant grafisk utlegg av skjermbilder
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2220
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"