TRV:04354

ID TRV:04354
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst b) Skjermstørrelser og dekningsområde: Informasjonseier skal ellers utforme informasjonselementer med digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningsområde for publikum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"