TRV:04361

ID TRV:04361
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Transmisjonskapasitet: Mellom betjeningsenhet og teleteknisk rom skal transmisjonskapasiteten være minst 512 kbps.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Høyttaleranlegg"