TRV:04370

ID TRV:04370
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Elektromagnetisk støy: Bakgrunnsstøy i området der teleslyngen monteres bør være lavere enn -20 dB. Måling utføres uten aktivt teleslyngeanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4. Anleggsspesifikke krav - "Teleslynge"