TRV:04374

ID TRV:04374
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Omgivelsestemperatur: Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre funksjon til ur skal fungere i Norsk klima.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Miljø"