TRV:04375

ID TRV:04375
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Transmisjonskapasitet: Mellom teleteknisk rom og ut til ur skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Transmisjon"