TRV:04376

ID TRV:04376
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Strømforsyning: Ur skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.
  1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3a(x).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at stasjonsur skal ha PoE tilkobling for å unngå fordyrende separate strømkurser.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Strømforsyning"