TRV:04377

ID TRV:04377
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at standard datakabel benyttes til ur.
Relatert krav
Opprettet 2013/08/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"