TRV:04377

ID TRV:04377
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"