TRV:04383

ID TRV:04383
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Transmisjonskapasitet: Det skal reserveres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbit/s mellom hvert kamera og servere for opptak og lagring.
  1. Reservering av kapasitet skal sikre krav til bildekvalitet.
  2. Tilhørende retningslinjer for infrastrukturforvalters tjenesteklasser (QoS) skal følge krav i kapittel for transmisjonssystemer 2.4 a).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Transmisjon"