TRV:04387

ID TRV:04387
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Produksjonsplattform: Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert servermiljø.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"