TRV:04388

ID TRV:04388
Bok 560
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Drift og overvåkning: Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 4 Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"