TRV:04473

ID TRV:04473
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjonalitet for driftstøttesystemer: Driftstøttesystemet skal inneholde en ytelsehåndteringsfunksjon som skal overvåke, varsle og rapportere ytelsesdata, alarmhistorikk og trender i ekomnett slik at preventivt vedlikehold kan igangsettes før en mulig feil oppstår.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Driftsstøttesystemer - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"