TRV:04474

ID TRV:04474
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Innhenting av grunnlagsdata og analyse: Ytelseshåndteringsfunksjonen skal analysere data fra EM ("Element Managers") eller andre underliggende system, vise status informasjon og generere rapporter basert på innhentet informasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"