TRV:04476

ID TRV:04476
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Nivå for terskelverdier og rapportintervaller: Systemet for ytelseshåndtering skal ha funksjoner for å endre tidsintervaller og terskelverdier for når grenseverdier nærmer seg eller passeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"