TRV:04480

ID TRV:04480
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst System for konfigurasjonsstyring: Driftstøttesystemet skal inneholde et system for konfigurasjonsstyring (Configuration Management System CMS) som inneholde en oversikt over kritiske komponenter som understøtter de tjenester KV-IKT produserer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"