TRV:04482

ID TRV:04482
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Driftsstøtte ved avvik: CMS skal hurtig kunne identifisere hvilke tjenester som blir berørt når en komponent i nettet feiler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"