TRV:04483

ID TRV:04483
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Objekter og systemers oppgradering og utfasing: - CMS skal bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene KV-IKT produserer i et livsløpsperspektiv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"