TRV:04484

ID TRV:04484
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Informasjonsutveksling mellom databaser: CMS skal kunne gjøre oppslag til Banedata ID for alle elementer i det overvåkede systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"

Strategi: Bane NOR har flere databaser som i sum utgjør forvaltningssystemet og "Asset-Management.(AM) Flere eksisterende databaser skal på sikt integreres mot en felles autoritativ datakilde.