TRV:04485

ID TRV:04485
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Databasekvalitet: CMS skal inneholde en til enhver tid oppdatert Configuration Management DataBase (CMDB).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"