TRV:04486

ID TRV:04486
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Konfigurasjonsinformasjon: CMS skal inneholde kritisk informasjon om systemets konfigurasjon som type enhet, HW og SW versjoner og relasjon med kobling til andre objekter, enheter og systemer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"