TRV:04491

ID TRV:04491
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sikring av databaseinnhold: Driftstøttesystemet skal være beskyttet mot tap av data.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"