TRV:04492

ID TRV:04492
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilgangsstyring (ITIL access management): Driftstøttesystemet skal kontrollere tilgangen til sensitiv og kritisk informasjon..
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"