TRV:04493

ID TRV:04493
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Deteksjon av uautorisert pålogging (ITIL Service Operation): Det skal være et system for å hindre og detektere forsøk på uautorisert tilgang til driftstøttesystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"