TRV:04494

ID TRV:04494
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilgang fra Terminal/PC: Autorisert driftspersonell skal kunne få tilgang til driftstøttesystemet fra sin Terminal/PC uavhengig av sted iht. til regler og fremgangsmåter for dette.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"