TRV:04495

ID TRV:04495
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sikring ved overføring av data (ITIL Service Design): Ved dataoverføring mellom nettelementer og driftsstøttesystemer skal datasikkerheten vurderes opp mot Bane NORs retningslinjer for dataintegritet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"