TRV:04497

ID TRV:04497
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ekstern pålogging til driftsstøttesystemer: Kommunikasjon skal sikres på linje med øvrige KV-IKT systemer som er klassifisert som kritiske for togfremføring iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"