TRV:04499

ID TRV:04499
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Omstart ved feiltilstand: Driftstøttesystemet skal automatisk foreta en omstart hvis programvare detekterer alvorlige feiltilstander.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"