TRV:04501

ID TRV:04501
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Samordnet plattform og toppsystem for administrasjon: Driftstøttesystemet skal ha et felles brukerhåndteringssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"