TRV:04505

ID TRV:04505
Bok 560
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilgjengelighet: Driftstøttesystemene skal ha funksjoner for redundans så tilgjengelighetskrav opprettholdes for systemer som er kritiske for drift og vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"